Import z CSV súboru

CSV (Comma-Separated-Values) znamená hodnoty oddelené čiarkami a je často používaným formátom pre výmenu textu.

Formát takéhoto súboru je obyčajný text, ktorý obsahuje v prvom riadku názvy polí. V ďalších riadkoch nasledujú údaje, v každom riadku jeden záznam.

Oddeľovač jednotlivých polí v zázname je čiarka a jednotlivé polia nie sú štandardne nijako označené - napríklad uvodzovkami.

Záznamy by mali byť oddelené novými riadkami (normálne generovanými klávesou ENTER v textovom eitore). Tabelátory sa dajú písať ako \t a nové riadky tiež ako \n.

Príklad súboru:

  name,height,weight
  Kai,180cm,80kg
  Kim,170cm,60kg
  Koo,190cm,20kg

Táto verzia modulu dovoľuje iba jednoduché typy polí. Avšak v budúcnosti sa plánuje podpora aj u ostatných typov polí.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English