Importovať predlohy zo ZIP súboru

Tu môžete nahrať predlohy, ktoré ste predtým uložili do svojho počítača pomocou exportu modulu Databáza.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English