Požadované položky

Počet položiek, ktoré musí užívateľ zadať. Užívatelia uvidia upozornenie, že ešte nezadali všetky požadované položky.

Tiež, táto aktivita nebude hodnotená ako ukončená, kým užívateľ nevyplní všetky položky.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English