Kľúčové slová

Ku každému heslu v slovníku možno pripojiť zoznam kľúčových slov (aliasov).

Každé kľúčové slovo napíšte na nový riadok (neoddeľujte ich čiarkou).

Slová a frázy nastavené ako kľúčové slová možno použiť ako alternatívny spôsob odkazovania na heslo. Ak napríklad používate filter pre automatické prepojovanie, bude pri určovaní slov, ktorá majú byť prepojené s týmto heslom, použité nielen hlavné heslo položky (pojem), ale aj všetky kľúčové slová.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English