Povoliť komentár k položkám

Ak je nastavené, všetci používatelia s oprávnením vytvárať poznámky budú schopní pridávať komentáre k heslám v slovníku.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English