Povoliť náhľad tlače

Študentom možno povoliť zobrazenie slovníku vo formáte vhodnom pre tlač.

Môžete vybrať, či bude táto funkcia povolená alebo zakázaná.

Učitelia môžu náhľad tlače používať vždy.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English