Prílohy k položkám

Ku každému heslu slovníku môžete priložiť JEDEN súbor zo svojho počítača. Tento súbor je nahraný na server a uložený s vašou položkou.

Môžete takto napríklad zdieľať obrázok či dokument vo Worde.

Prikladať možno súbory v ľubovoľnom formáte, doporučuje sa však im nechať štandardné trojpísmenové prípony, ako je napr .doc pre dokument v Worde, .jpg alebo .png pre obrázok atď. Uľahčí to stiahnutie a prehliadanie v internetových prehliadačoch.

Ak opäť upravujete položku a priložíte nový súbor, pôvodný bude nahradený novým.

Ak opäť upravujete položku a nový súbor nepriložíte, ostane pôvodná príloha zachovaná.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English