Rozlišovanie veľkých a malých písmen

Toto nastavenie určuje, či sa budú pri vytváraní automatických odkazov na danú položku rozlišované veľké a malé písmená.

Ak je táto voľba aktivovaná, potom napr. zo slova "html" v príspevku do fóra NEBUDE vytvorený odkaz k slovníkovému heslu "HTML".

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English