Určenie cieľa pre import položiek

Môžete upresniť, kam chcete položky importovať:

  • Aktuálny slovník: importované položky sa doplnia do aktuálneho slovníku.
  • Nový slovník: na základe informácií z vybraného importovaného súboru sa vytvorí nový slovník a nové položky sa vložia do neho.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English