Spôsob zobrazenia

Toto nastavenie upresňuje, ako sa budú zobrazovať položky slovníka. Štandardné spôsoby zobrazenia sú nasledovné:

Jednoduchý slovníkový styl
Podobá sa bežnému tlačenému slovníku so samostatnými heslami. Nezobrazujú sa autori položiek a prílohy sú uvedené v tvare odkazov.
Súvislý bez autora
Položky sú zobrazené súvisle jedna za druhou, oddelené sú iba ikonami úprav.
Úplný vrátane autora
Zobrazenie je podobné ako vo fórach, zobrazuje sa údaj o autorovi položky. Prílohy sú uvedené v tvare odkazov.
Úplný bez autora
Zobrazenie je podobné ako vo fórach, informácie o autorovi sa nezobrazujú. Prílohy sú uvedené v tvare odkazov.
Encyklopedický
Rovnaký spôsob zobrazenia ako "Úplný vrátane autora", ale ak tvorí prílohu obrázok, zobrazí sa priamo v texte hesla.
Často kladené otázky (FAQ)
Formát vhodný pre zobrazení zoznamov často kladených otázkok. Automaticky vkláda pred položku (ktorou je v tomto prípade otázka) a pred text položky (obsahujúcej odpoveď) slovo OTÁZKA, respektive ODPOVEĎ.

Administrátor portálu môže vytvoriť nové formáty podľa pokynov uvedených v súbore mod/glossary/formats/README.txt.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English