Počet položiek zobrazovaných na stránke

V slovníku možno obmedziť počet položiek zobrazovaných na stránke.

Pri veľkom počte hesiel s automatickými odkazmi by ste mali skôr nastaviť nižšiu hodnotu, aby ste zamedzili dlhému času načítania stránok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English