Vyhľadať iba celé slová

Ak je aktivované automatické vytváranie odkazov, potom týmto nastavením povolíte vytváranie odkazov iba v celých slovách.

Napríklad slovníkové heslo "pole" nevytvorí odkaz v slove "Napoleon".

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English