Hlavný slovník kurzu

Modul Slovník umožňuje prenášať položky hesiel z ktoréhokoľvek vedľajšieho slovníku do hlavného slovníku kurzu.

K tomu je nutné definovať, ktorý slovník je hlavný.

Poznámka: V každom kurze môže byť ako hlavný označený iba jeden slovník a aktualizovať ho môžu iba učitelia.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English