Počet aktuálnych RSS článkov

Táto voľba umožňuje nastaviť počet článkov, ktoré majú byť zahrnuté v RSS kanáli.

Pre väčšinu slovníkov je vhodný počet medzi 5 a 20 článkami. Ak je slovník často aktualizovaný, môžete počet článkov zvýšiť.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English