Nastavenie možností pri abecednom prechádzaní slovníka

Používatelia môžu slovníkom prechádzať viacerými spôsobmi, ktoré sa dajú nastaviť nasledovnými voľbami:

Zobraziť prepojenie "špeciálnych" znakov: umožní prechádzanie slovníku podľa špeciálnych znakov, ako sú @, # atď.

Zobraziť abecedu: umožní prechádzanie slovníku podľa jednotlivých písmen abecedy.

Zobraziť "VŠETKY" prepojenia: umožní prechádzanie všetkých položiek na jedenkrát.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English