Pridávanie položiek študentmi

Môžete zvoliť, či študenti môžu pridávať, upravovať alebo mazať svoje vlastné položky. Toto nastavenie sa týka iba vedľajších slovníkov, pretože heslá prenesené do hlavného slovníku môžu upravovať alebo mazať iba učitelia.

Poznámka: Učiteľ môže kedykoľvek upraviť alebo vymazať akúkoľvek položku.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English