Automaticky prepájať položky slovníku

Zapnutím tejto voľby umožníte automatické vytváranie odkazov na slovníkové položky vždy, keď sa heslové slovo alebo fráza objaví v niektorej časti kurzu – v príspevkoch do fóra, v študijných zdrojoch, v týždňových denných sumároch, atď.

Poznámka: Aktivácia tejto voľby v nastavení slovníku neaktivuje automatické vytváranie odkazov pre každé heslo – príslušnú voľbu je nutné aktivovať aj pri každej položke individuálne.

Ak v nektorom texte (napríklad v príspevku do fóra alebo v otázkach v teste) automatické odkazy vytvárať nechcete, označte ho párovými značkami <nolink> a </nolink>.

Odkazy sa vytvárajú aj pre názvy kategórií.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English