Automatické prepájanie položiek

Zapnutím tejto voľby umožníte automatické vytváranie odkazov na slovníkové heslá vždy, keď sa heslové slovo alebo fráza objaví v niektorej časti kurzu – v príspevkoch do fóra, v študijných materiáloch, v týždenných zhrnutiach, v poznámkach atď.

Ak v nektorom texte (napríklad v príspevku do fóra) automatické odkazy vytvárať nechcete, označte ho párovými značkami <nolink> a </nolink>.

Túto funkciu možno zapnúť, iba ak je možnosť automatického vytvárania odkazov povolená na úrovni slovníku.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English