Typy zadaní

K dispozícii je neustále rastúci počet typov zadaní:

Offline činnosť

Tento typ zadania je určený pre plnenie zadania mimo Moodle. Zadanie môže byť uložené na webe alebo zadané prezenčne.

Študenti si môžu zobraziť zadanie, ale nemajú možnosť vkladať súbory ani vykonávať inú činnosť. Hodnotenie funguje bežným spôsobom, študenti obdržia upozornenie na získané známky.


Online text

U tohto typu zadania je používateľ vyzvaný k úprave textu pomocou bežných editačných nástrojov Moodle. Učitelia môžu prácu hodnotiť online a dokonca aj pridávať komentáre v texte alebo vykonávať zmeny.

(Ak ste už pracovali v starších verziách Moodle, má tento typ zadania rovnakú funkciu funkcii ako starší modul Poznámky [Journal].)


Odovzdať súbor

Tento typ zadania umožňuje každému účastníkovi odovzdať jeden súbor ľubovoľného typu.

Môže to byť textový dokument, obrázok, zazipované webové stránky alebo akýkoľvek iný súbor podľa zadania učiteľa.


Pokročilé nahrávanie súborov

Tento typ zadania umožňuje každému účastníkovi odovzdať jeden alebo viac súborov ľubovoľného typu. Môžu to byť textové dokumenty, obrázky, zazipované webové stránky alebo akýkoľvek iný súbor podľa zadania.

Tento typ zadania vám tiež umožňuje nahrať jeden či viac súborov s vašou reakciou na odovzdané zadanie. Tieto súbory je možné do systému vložiť ešte predtým, než začnú študenti odovzdávať riešenie zadania -- tak je možné poskytnúť každému účastníkovi kurzu súbor s iným zadaním.

Študenti majú možnosť priložiť k odovzdaným súborom poznámky s opisom obsahu súborov, fázami riešenia zadania a pod.

Proces odovzdania musia u tohto typu zadania študenti na záver ručne ukončiť. Ako učiteľ máte možnosť sledovať, v akej fáze sa odovzdanie zadania práve nachádza. Nedokončené úlohy sú označené ako "Pracovná verzia". Iba Neohodnotené úlohy môžete previesť do stavu "Pracovná verzia".

Online text

Tento typ zadania vyžaduje od študentov, aby si upravili text využitím štandardných nástrojov na to určených. Učitelia ich môžu známkovať hneď (online) a môžu k tomu dokonca pridávať rôzne komentáre, alebo zmeny.

(Ak máte skúsenosti so staršími verziami Moodle, tento Typ zadania má rovnaké možnosti a funkcie ako mal modul Písomná práca.)


Pokročilé prenášanie súborov

Tento typ zadania dovoľuje každému študentovi nahrať jeden alebo viacero súborov ľubovoľného typu.

Môžu to byť textové dokumenty, obrázky, spakované web stránky, alebo hocičo, čo ich požiadate vložiť.

Tiež to dovolí učiteľovi vložiť jeden alebo viacero súborov ako odpoveď.


Preniesť jeden súbor

Tento typ zadania povoľuje každému účastníkovi preniesť si jeden súbor akéhokoľvek typu.

Toto môže byť dokument textového editoru Word, obrázok, zozipovaná web stránka alebo čokoľvek iné, čo nariadite študentom, aby Vám odoslali.


Činnosť offline

Túto voľbu je vhodné použiť, ak vypracovávate zadanie mimo prostredia Moodle. Môže to byť kdekoľvek na webe alebo systémom tvárou-v-tvár.

Študenti si môžu prezrieť popis zadania, ale nemôžu preniesť žiadne súbory ani čokoľvek iné. Systém známkovania funguje normálne a študenti budú oboznámení so svojimi známkami.


Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English