Stiahnutie analýzy

Dáta zobrazené v tabuľke na tejto stránke si môžete stiahnuť a použiť ich v ďalšej analýze. Môžete si vybrať medzi tromi formátmi súborov pre stiahnuté dáta.
V každom prípade budú dáta prezentované ako tabuľka s príslušnými názvami, ako je to na tejto obrazovke. Keď sa zobrazí tabuľka, všetky dáta pre všetky strany budú stiahnuté do jedného súboru.

Excel tabuľkový formát:

Vytvorí sa XLS tabuľkový dokument

OpenOffice Writer formát:

Dáta budú prezentované v rámci tabuľky v OpenOffice SXW textovom formáte.
Tento formát bude sprístupnený, iba ak máte nainštalovanú knižnicu PHPWriter v /moodle/lib podadresári.

Textový formát

V tomto prípade dáta budú uložené ako bežný textový súbor. Jednotlivé riadky tabuľky budú oddelené čiarou a jednotlivé dáta tabulátorom.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English