Nastavenie analýzy

Nastavením nasledovných parametrov môžete určiť, ktoré pokusy o splnenie testu budú zahrnuté v analýze.

Výber pokusov:

Je vhodné analyzovať pre každého používateľa len jeden pokus o splnenie testu. Tento konkrétny pokus môže byť ten s najväčším počtom bodov, prvý pokus alebo posledný pokus. Pre kumulatívnu analýzu môžu byť skombinované dáta všetkých pokusov.

Odmietnutie nízkeho skóre:

Niekedy používatelia testom iba prechádzajú, skúmajú ho bez toho, aby ho vyriešili a dostali známku. Je bežné, že takéto "skúšobné" pokusy dosahujú nízke skóre. Tieto pokusy môžu byť z analýzy vyradené nastavením spodného limitu pre pokusy o splnenie testu. Tento limit sa špecifikuje ako percento (0-100) z najvyššej známky dosiahnutej v teste.

Veľkosť stránky:

Môžete vybrať, koľko otázok na stránku sa má zobraziť na obrazovke.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English