Povolený počet pokusov

Študentom môže byť umožnené viacnásobne sa pokúsiť o zvládnutie testu (jeho zodpovedanie).

Toto môže napomôcť v chápaní testu z pohľadu vzdelávacej činnosti (nie len procedúra na preskúšanie).

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English