Kategórie otázok

Vaše otázky nemusíte držať v jednom dlhom zozname. Môžete si vytvoriť vhodné kategórie a otázky zradiť do nich.

Každá kategória pozostáva z jej označenia (mena) a krátkeho popisu.

Každá kategória môže byť publikovaná, čo znamená, že bude dostupná (vrátane obsahujúcich otázok) vo všetkých kurzoch na tomto serveri. Teda, ostatné kurzy môžu použiť vaše otázky v ich testoch.

Môžete ľubovoľne vytvárať a mazať kategórie. Ak sa pokúsite zmazať kategóriu obsahujúcu otázky, budete vyzvaní určiť inú kategóriu, do ktorej tieto budú prenesené.

Kategórie možno aj usporiadať do hierarchie, takže sa ľahšie spravujú. Pole 'Rodičovský' povolí presun kategórie do inej.

Kliknutím na šípky v poli 'Poradie' možno zmeniť poriadie, v ktorom sú kategórie zobrazené.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English