Kategórie otázok

Lepšie ako umiestniť všetky otázky do veľkého zoznamu, je vytvoriť pre ne kategórie.

Každá kategória pozostáva z názvu a krátkeho opisu.

Každá kategória môže byť "zverejnená", čo znamená že kategória (so všetkými otázkami) bude prístupná všetkým kurzom na tomto serveri, takže iné kurzy môžu použiť Vaše otázky vo svojich testoch.

Opis polí

Úroveň vnorenia: Kategória, v ktorej je daná kategória umiestnená. Ak nie sú vytvorené ďalšie kategórie, bude sprístupnená iba voľba "Najvyššia úroveň".

Kategória: Názov kategórie.

Informácie o kategórii: Krátky opis kategórie.

Zverejniť: Či sa má alebo nie kategória zverejniť.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English