Vytvoriť viac otázok

Táto stránka Vám umožňuje vytvárať viac otázok naraz.

V súčasnosti je len povolené vytvárať niekoľko náhodných otázok a (voliteľne) pridať ich do daného kurzu.

V budúcnosti sa plánuje rozšíriť túto stránku, ktorá bude poskytovať viacej možností.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English