Desatinné čísla v známkach

Použitím tohto nastavenia môžete zvoliť počet desatinných miest, ktoré sa zobrazia v bodovom skóre alebo známkach študentov. Napríklad: Ak zvolíte '0', budú zobrazené známky zaokrúhlené na celé čísla.

Toto nastavenie ovplyvňuje iba zobrazenie známok. Nemá vplyv na vnútorné výpočty a zaokrúhľovanie známok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English