Upraviť opis

Tento typ otázky nie je tak úplne otázka.

Slúži iba k vypísaniu textu, nevyžaduje odpoveď.

Môže byť použitá na vypísanie opisného textu spoločného pre nasledujúcu skupinu otázok.

Všeobecná spätná väzba môže byť použitá, ak potrebujete nejaký text zobraziť iba na hodnotiacej stránke po ukončení testu. Text otázky (opis) je zobrazovaný jednak v teste a tiež aj po ňom.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English