Upraviť otázku esej

V odpovedi na otázku (môže zahŕňať obrázok) študent napíše odpoveď vo forme eseje. Pri tvorení otázky esej môžete upraviť tieto tri polia: názov otázky, telo otázky a spätná väzba, ktorá sa zobrazí v čase vybranom tvorcom.

Otázka esej nebude známkovaná, pokiaľ nie je prečítaná učiteľom, učiteľ môže pridať k odpovedi študenta komentár a bodové ohodnotenie.

Študent môže vpísať svoju odpoveď do textového web editora. Ak je však na stránke viac esejí, textový web editor môže byť použitý len na prvú z nich.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English