Import súborov formátu "Aiken"

Aiken formát poskytuje veľmi jednoduchý spôsob vytvorenia otázok s viacerými možnosťami, a to v zrozumiteľnom formáte. Príklad tohto formátu:

Aká je správna odpoveď na túto otázku?
A. Je to táto?
B. Možno táto odpoveď?
C. Snáď táto odpoveď?
D. Musí to byť táto odpoveď!
ANSWER: D

Ktorý LMS poskytuje najviac importovaných súborov pre test?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

Otázka musí byť celá napísaná v jednom riadku

Každá odpoveď musí začínať jedným písmenom, po ktorom nasleduje bodka '.' alebo zátvorka ')' a za nimi medzera.

Ďalej musí nasledovať riadok odpovede, ktorý začína s "ANSWER:" a za tým príslušné písmeno.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English