Celková spätná väzba

Celková spätná väzba je text, ktorý sa zobrazí študentovi po ukončení testu. Oproti spätnej väzbe, ktorá závisí na type otázky a na odpovedi študenta, text celkovej spätnej väzby je zobrazený všetkým študentom.

Môžete kontrolovať, či celková spätná väzba bude zobrazená študentom použitím nastavenia "Študenti majú možnosť revízie" vo formulári editovania testu.

Môžete použiť celkovú spätnú väzbu pre študenta ako nápovedu, na akých vedomostných znalostiach je test založený. Tiež tu môžete vytvoriť odkaz k ďalším informáciám, keby nerozumeli otázkam.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English