Metóda známkovania

Ak je povolené zodpovedanie otázok na viac pokusov, potom je aj hodnotenie týchto odpovedí odstupňované. Toto má vplyv na výsledné hodnotenie študenta.

Najvyššia známka

Toto hodnotenie odpovedá najvyššiemu stupňu v každom pokuse.

Priemerná známka

Je to priemerné hodnotenie zo všetkých pokusov.

Prvý pokus

Záverečné hodnotenie je vykonané na základe hodnotenia prvých pokusov odpovedí (ostatné sú ignorované).

Posledný pokus

Celkové hodnotenie je vykonané na len základe posledne odoslaného testu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English