Upraviť zodpovedajúcu otázku

Otázka môže obsahovať krátky úvod, po ktorom je študentovi predložených niekoľko otázok a odpovedí. Pre každú otázku je len jedna správna odpoveď.

Študent musí vybrať odpoveď, ktorá zodpovedá každej otázke.

Pri výpočte výslednej známky majú všetky otázky rovnakú váhu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English