Prispôsobiť hodnotenie

Importované známky sa musia zhodovať s jednou nasledovných:

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

V tomto zozname sú povolené aj záporné hodnoty.

Poznáme dve nastavenia pre túto voľbu. Tieto možnosti ovplyvňujú, ako bude pri importe zaobchádzané s hodnotami, ktoré sa presne nezhodujú s hodnotami na zozname vyššie.

 • Ak známka nie je v zozname, bude hlásená chyba
  Ak otázka zahŕňa známky, ktoré nie sú v zozname, zobrazí sa hlásenie chyby a otázka nebude importovaná
 • Ak nie je v zozname, použi najbližšiu hodnotu
  Ak sa zistí, že známka sa nezhoduje s hodnotami v zozname, známka je zmenená na najbližšiu hodnotu v zozname.

Poznámka: niektoré importné formáty zapisujú priamo do databázy a môžu obísť toto nastavenie.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English