Zamiešať

Ak nastavíte túto možnosť na "Áno", potom poradie bude otázok náhodne zamiešané pri každom pokuse o splnenie testu s touto otázkou - v prípade, že "Zamiešanie v rámci otázok" v nastaveniach testu bude nastavené na "Áno".

Zámer je, aby sa študentom sťažila možnosť opisovania.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English