Maximálne hodnotenie

Maximálne hodnotenie testu je definované hodnotenie testu, ku ktorému sú porovnávané všetky hodnotenia testu.

Napríklad, môžete nastaviť maximálne hodnotenie na 20, nakoľko test má 20% hodnoty z celého kurzu.

Dokonca aj v prípade, že vo vašom teste budete mať 10 otázok s celkovou hodnotou 50 bodov, všetky hodnotenia budú zredukované (prepočítané) na prednastavené maximálne hodnotenie testu vo výške 20.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English