Otázka s vloženými odpoveďami

Tento veľmi flexibilný typ otázky je podobný obľúbenému formátu testu známeho ako "cloze test".

Otázky pozostávajú z časti textu (v Moodle formáte), do ktorého sú vložené otázky s rôznymi typmi odpovedí týchto typov:

  • krátke odpovede (SHORTANSWER alebo SA alebo MW),
  • rozsahové (NUMERICAL alebo NM),
  • viaceré odpovede (MULTICHOICE alebo MC), reprezentovaná ako rozbaľovacie menu v texte
  • viaceré odpovede (MULTICHOICE_V alebo MCV), reprezentovaná ako zvislý stĺpec radio tlačidiel, alebo
  • viaceré odpovede (MULTICHOICE_H alebo MCH), reprezentovaná ako vodorovný stĺpec radio tlačidiel.

Pre tvorbu týchto úloh momentálne nie je k dispozícii grafické rozhranie - potrebujete upresniť formát otázky použitím textového editora alebo vložením z externých súborov.

Príklad vloženia textu na upresnenie otázky:

Tento príklad sa zobrazí študentom nasledovne:

Question 1
Marks: --/12.00


Veľa šťastia!

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English