Otázky typu Viaceré možnosti

V odpovediach na otázky (tieto môžu obsahovať aj obrázky), si respondent vyberá z viacerých odpovedí. Existujú dva typy otázok - otázky s jednou alebo viacnásobnou odpoveďou.

Na otázky s jednou odpoveďou je pri odpovedi možné vybrať len jednu možnosť. Vo všeobecnosti, hodnotenia týchto otázok sú pozitívne - ohodnotené kladnými bodmi.

Otázky s viacnásobnými možnosťami odpovedí umožňujú vybrať si jednu alebo viac možností, pričom každá vybraná možnosť môže k celkovému hodnoteniu prispievať pozitívnym alebo negatívnym prínosom. Vybranie všetkých hodnôt teda nemusí vždy zabezpečiť dobré výsledné hodnotenie. Ak má takto získané hodnotenie zápornú hodnotu, potom celkové hodnotenie danej otázky je nulové. Pozor, je možné vytvoriť otázky, ktorých hodnotenie je viac ako 100%.

Nakoniec každá odpoveď (správna alebo nesprávna) by mala obsahovať spätnú väzbu. Táto spätná väzba bude zobrazená respondentovi po jeho odpovediach (ak je test nakonfigurovaný tak, aby ukazoval spätnú väzbu).

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English