Zamiešať odpovede

Ak nastavíte túto voľbu na "Áno" potom poradie otázok bude náhodne zamiešané zakaždým, keď sa študent pokúsi o splnenie testu, ktorý obsahuje túto otázku - ale aj v nastaveniach testu musí byť "Zamiešanie v rámci otázok" nastavené na "Áno".

Zámer je, aby sa študentom sťažila možnosť opisovania.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English