Rozsahová otázka

Z pohľadu študenta je rozsahová otázka rovnaká ako otázka s krátkou odpoveďou.

Rozdiel je v tom, že v rozsahovej otázke je povolená prijateľná chyba. Toto umožňuje definovať súvislý interval odpovedí. Napríklad, odpoveď je 30 s prijateľnou chybou 5, potom každé číslo od 25 po 35 bude považované za správne.

Podobne ako v otázkach s krátkou odpoveďou, môžeme poskytnúť rôzne odpovede, alebo rovnaké odpovede s rôznou presnosťou. V tomto prípade je prvá zhodná odpoveď použitá na stanovenie počtu bodov a spätnú väzbu.

Na stanovenie spätnej väzby pre odpovede, ktoré sa nezhodujú s poskytnutými odpoveďami, stanovte spätnú vázbu s '*' v poli odpovede.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English