Celková spätná väzba

Celková spätná väzba je text, ktorý sa zobrazí študentovi po ukončení pokusu testu. Text, ktorý je ukázaný, môže závisieť na známke, ktorú študent dostane.

Napríklad, ak vložíte:

Hranica hodnotenia: 100%
Spätná väzba: Výborne
Hranica hodnotenia: 40%
Spätná väzba: Prosím preštudujte si znova prácu z tohto týždňa.
...
Hranica hodnotenia: 0%

Potom študenti, ktorí získali medzi 100% a 40% uvidia správu "Výborne", a študenti, ktorí získali medzi 39.99% and 0% uvidia druhú správu. Bodový zisk definuje rozsahy známok a každá spätná väzba je zobrazená podľa skóre v príslušnom rozsahu.

Bodový zisk môže byť špecifikovaný buď percentom, napríklad "31.41%", alebo ako číslo, napríklad "7". Ak váš test je do 10 bodov, bodový zisk 7 znamená 7/10 alebo viac.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English