Trestný faktor

Môžete špecifikovať, aká veľká časť dosiahnutého skóre by mala byť odčítaná za každú nesprávnu odpoveď. Táto možnosť je relevantná, ak je v teste povolený adaptívny režim, takže študenti majú povolené na danú úlohu odpovedať opakovane. Trestný faktor by malo byť číslo medzi 0 a 1. Trestný faktor 1 znamená, že študent musí odpovedať správne pri prvom pokuse, aby za otázku dostal vôbec nejaké body. Trestný faktor 0 znamená, že študent môže skúsiť odpovedať koľkokrát chce a vždy dostane plný počet bodov.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English