Použiť trestné body

Ak test prebieha v adaptívnom režime, študent má povolené po nesprávnej odpovedi skúsiť znova odpovedať. V tomto prípade môžete požadovať trestné body za každú nesprávnu odpoveď, ktoré budú odčítané z výslednej známky za danú úlohu. Výška trestných bodov je vyberaná individuálne pre každú úlohu pri nastavení alebo úprave tejto úlohy.

Toto nastavenie nemá vplyv, ak nie je v teste povolený adaptívny režim.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English