Zobraziť v "zabezpečenom" okne

"Zabezpečené" okno sa snaží o vyššie zabezpečenie testov (kopírovanie a podvádzanie je zložitejšie) tým, že obmedzí niektoré funkcie, ktoré študentom ponúkajú internetové prehliadače.

Nastavenie sa zmení:

  • Je nevyhnutné použiť Javascript.
  • Test sa zobrazí v okne cez celú obrazovku.
  • Niektoré funkcie myši sú v texte obmedzené.
  • Niektoré klávesové skratky sú v texte obmedzené.

Poznámka: táto bezpečnosť nie je absolútna. Nespoliehajte sa iba na túto ochranu. Nie je možné implementovať úplnú ochranu testov na webe, tak sa prosím nespoliehajte na túto ochranu, ak si myslíte, že študenti opisujú. Ďalšiu stratégiu, ktorú môžete použiť, je vytvorenie veľkej databázy otázok, z ktorých sú náhodne vybraté otázky, alebo ešte lepšie je premyslieť si celkový prístup k hodnoteniu prikladaním väčšej váhy na konštruktívne formy aktivity ako diskusné fóra, vytváranie slovníkov, písanie wiki, workshopy, zadania atď.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English