Dátové sady otázok

Dátová sada je súbor dát používaných na vytváranie otázok (ako výpočtové otázky), ktoré nahradzujú hodnoty premenných v otázke.

Pre špecifické otázky môžete vytvoriť "súkromnú" dátovú sadu alebo "opakovane použiteľnú" dátovú sadu, ktorá môže byť použitá v rámci všetkých otázok v kategórii.

Pri tvorbe otázok, ktoré používajú dátové sady, budete musieť upresniť nastavenia na dvoch ďalších stránkach.

Prvá stránka Vám umožní prideliť jednotlivým premenným dátovú sadu.

Druhá stránka Vám umožní pridať alebo odobrať sady čísel v dátovej sade. Čísla použité pre individuálne otázky, ktoré sa predložia študentom, budú vybraté z tejto sady.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English