Maximálny počet otázok na stránku

V prípade dlhšieho testu je lepšie ho rozložiť na viacej stránok, tak že sa obmedzí počet otázok na stránku. Ak pridávate otázky do testu, rozdelenie stránky bude automaticky vložené podľa nastavenia stránky. Tieto rozdelenia stránky je možné neskôr posúvať ručne a to na stránke pre úpravu textu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English