Náhodný výber otázok

Náhodný výber otázok môže byť pridaný do akejkoľvek kategórie

Ak pridávate do testu náhodný výber otázok, tak pre každý študentov pokus bude dosadená náhodne vybratá otázka z rovnakej kategórie.

To znamená, že rôznym študentom bude pri pokuse o splnenie testu pridelený rôzny výber otázok.

Rovnaká otázka sa nikdy neobjaví dvakrát v danom pokuse. Ak do testu pridáte viacero náhodne vybratých otázok, tak budú do každého testu pridelené vždy rôzne otázky. Ak zmiešate náhodne vybraté otázky s pevne stanovenými otázkami, tak náhodne vybraté otázky budú pridelené tak, aby sa žiadna z pevne stanovených otázok neopakovala. Preto je nutné, aby kategória, z ktorej majú byť náhodne vyberané otázky vybraté, obsahovala dostatočný počet otázok, inak sa študentovi zobrazí hlásenie chyby. Čím viac otázok dodáte, tým je pravdepodobnejšie, že študenti pri každom pokuse dostanú rôzne otázky.

Známka pre náhodne vybraté otázky bude prepočítaná, najvyššia známka je tá, ktorú ste vybrali ako známku pre náhodne vybraté otázky.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English