Otázka typu náhodná zodpovedajúca krátka odpoveď

Úloha môže obsahovať krátky úvodný text, po ktorom je študentovi predložených niekoľko otázok a niekoľko zamiešaných odpovedí. Pre každú otázku existuje práve jedna správna odpoveď.

Študent musí vybrať odpoveď, ktorá patrí k zadanej otázke.

Pri výpočte celkovej známky za úlohu majú všetky otázky rovnakú váhu.

Otázky sú náhodne vybrané zo súboru všetkých otázok s krátkou odpoveďou v aktuálnej kategórii. Študentovi tak môže byť pri každom pokuse predložená iná sada otázok a odpovedí. Musíte ale zaistiť, aby daná kategória obsahovala dostatočné množstvo otázok s krátkou odpoveďou, ktoré v danom teste neboli ešte použité, inak sa študentovi zobrazí nahlásenie chyby. Čím viac týchto úloh bude kategória obsahovať, tým je pravdepodobnejšie, že študenti pri každom pokuse dostanú úplne novú sadu otázok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English