Pomôcka pre zmenu poradia otázok

Pomôcka pre zmenu poradia otázok zobrazí políčko čísla riadku na začiatku zoznamu otázok. Tieto čísla sa zväčšujú v krokoch po 10, aby bolo možné vkladať otázky medzi ne. Môžete zmeniť poradie otázok zmenou čísla riadku a kliknutím na "Uložiť zmeny". Otázky budú mať zmenené poradie podľa zadaných čísel riadkov.

Hodnoty čísel riadkov nemusia byť iba celé čísla. Ak to považujete za vhodné, môžete tiež použiť desatinné čísla.

Čísla riadkov majú tiež predely medzi stránkami, aby bolo možné rovnakým spôsobom meniť ich poradie. Ak ste nezaškrtli pole "Ukázať predely medzi stránkami", potom neuvidíte predely medzi stránkami a ich príslušné čísla riadkov, čo spôsobuje nepravidelnosť v postupnosti čísel riadkov.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English