Každý pokus je postavený na minulom

Ak je povolené viac pokusov a toto nastavenie je nastavené na Áno, potom každý nový pokus zahŕňa výsledok predchádzajúceho pokusu. Toto umožňuje, aby bol test dokončený na viacero pokusov.

Ak chcete, aby bol študentovi pri každom pokuse ukázaný test bez odpovedí, zvoľte v nastaveniach Nie pre toto nastavenie.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English