Vyžaduje sa adresa siete

Toto pole je voliteľné.

Špecifikovaním zoznamu úplných alebo neúplných IP adries oddelených čiarkou môžete obmedziť prístup k testu pre konkrétne podsiete v rámci siete LAN alebo Internetu.

Toto je obzvlášť užitočné pre zabezpečené testy, pri ktorých chcete mať istotu, že k testu budú mať prístup iba študenti v danej miestnosti.

Napríklad: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211, 231.3.56.10-20

Môžete použiť štyri typy čísiel (nemôžete použiť textové mená domén ako example.com):

  1. Úplné IP adresy, ako 192.168.10.1, ktoré zodpovedajú jednému počítaču (alebo proxy serveru).
  2. Neúplné adresy, ako 192.168, ktoré zodpovedajú všetkým umiestneniam, ktoré začínajú na tieto čísla.
  3. CIDR zápis, ako 231.54.211.0/20, ktorý Vám povoľuje podrobnejšie špecifikovať určenie podsietí.
  4. Rozsah IP adries 231.3.56.10-20. Rozsah sa vzťahuje na poslednú časť adresy, to znamená na celú IP adresu od 231.3.56.10 do 231.3.56.20.

Medzery sú ignorované.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English